O nas

STOWARZYSZENIE INICJATYW REGIONALNYCH powstało w grudniu 2003 roku jako pozarządowa organizacja typu non-profit. Skupia w swych szeregach głównie młodzież z województwa małopolskiego, a także podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego a więc z większej części Polski południowej na terenie, której działa w sposób najbardziej aktywny. Początkowo siedziba mieściła się w Tarnowie, skąd pochodziła dotąd większość naszych członków, obecnie ze względu na rozwój działań przenieśliśmy siedzibę do Krakowa. Nasze akcje podejmujemy zarówno w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Członkowie naszego stowarzyszenia to zarówno osoby doświadczone w tego typu działaniach, nierzadko członkowie innych organizacji, jak i osoby nowe, aczkolwiek kreatywne, pragnące poszerzyć swą wiedzę i umiejętności oraz zaangażować się aktywnie w powstawanie i realizację nowych inicjatyw regionalnych. W ramach naszych działań organizujemy szkolenia, konferencje, wymiany młodzieży, warsztaty, imprezy sportowe i wiele innych przedsięwzięć dydaktyczno-integracyjnych.  Nawiązaliśmy i ciągle poszerzamy współpracę z kilkoma organizacjami pozarządowymi w naszym regionie, z Urzędem Miasta Tarnowa oraz samorządami studenckimi kilku małopolskich uczelni wyższych. W ramach promocji naszej działalności współpracujemy z Radiem Kraków, informacyjnym portalem regionalnym tarnus.pl a w ostatnim czasie także z lokalną sekcją portalu onet.pl.

Wizja

Silna w kapitał ludzki Polska, w centrum demokratycznie zintegrowanej Europy, gdzie aktywni, szanujący swą różnorodność obywatele, realizują się na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, przyczyniając się do mądrego rozwoju całego kontynentu.

Misja

Stowarzyszenie wspiera jednostki, grupy i instytucje w dążeniu do kształtowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie. Stowarzyszenie jest platformą współpracy, wymiany doświadczeń, rozwoju kapitału intelektualnego, kształtowania kompetencji członków i sympatyków oraz wsparcia dla osób z mniejszymi szansami. Stowarzyszenie promując integrację europejską w sposób aktywny korzysta ze środków finansowych Unii Europejskiej, dając przykład aktywnego angażowania się w życie społeczne. Stowarzyszenie w sposób szczególny kładzie nacisk na pracę z i dla młodzieży, widząc w niej przyszłość nowoczesnej Europy. Stowarzyszenie jest liderem pozytywnych zmian w sektorze organizacji pozarządowych na terenie Polski południowej.

Powyższą misję wdrażamy w życie realizując nasze cele statutowe, tj.:

  • organizowanie współpracy w sektorze NGO,
  • organizowanie międzynarodowych  wymian młodzieży,
  • organizowanie różnorodnych wydarzeń o charakterze integracyjno-dydaktycznym,
  • wspieranie idei integracji europejskiej,
  • tworzenie i realizacja nowych inicjatyw regionalnych, tak na terenie kraju jak i w kooperacji międzynarodowej,
  • praca na rzecz osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych,
  • współpraca kulturowa i naukowa z osobami i instytucjami w Polsce i zagranicą,
  • promowanie sportów i zdrowego trybu życia,
  • troska o dziedzictwo kulturowe Polski i Europy,
  • wspieranie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego.

Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, na łączną wartość ponad 1,5 mln PLN, korzystając z dofinansowania w ramach Programów Erasmus+, „Młodzież”, „Młodzież w działaniu”, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Były to w większości międzynarodowe wymiany młodzieży oraz seminaria. W czasie tych projektów gościliśmy reprezentantów i grupy z różnych organizacji, z praktycznie wszystkich krajów Europy, łącznie prawie tysiąc młodych osób!

Oprócz projektów międzynarodowych realizujemy także liczne działania lokalne, tj. zimowe zajęcia sportowe dla krakowskiej młodzieży zatytułowane „Ferie z curlingiem”. Dla naszych członków i sympatyków organizujemy także regularne spotkania dyskusyjne oraz wydarzenia społeczno-kulturalne w Tarnowie, Krakowie i innych miejscach w Małopolsce. Więcej informacji o naszych projektach znajdą Państwo w sekcji >>Projekty<<.

Nasi członkowie na bieżąco uczestniczą także w różnych projektach zagranicznych, przede wszystkim inwestując w siebie i zdobywając kontakty dla stowarzyszenia poprzez branie udziału w licznych szkoleniach. Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami! Na bieżąco czekamy na młode, zmotywowane osoby do włączania się w nasze prace i wspólną realizację przyszłych projektów, w tym także własnych ciekawych inicjatyw!

Comments are closed.