RODO

Uchwała zarządu nr 1/5/2018 z dn. 25.05.2018

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy RODO, czyli europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przepisy te dotyczą również organizacji pozarządowych i wskazują im jakie mają obowiązki przy przetwarzaniu danych osobowych.

Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych realizując swe cele statutowe angażuje w działania osoby trzecie, przeważnie młodzież, swoich członków i sympatyków, tym samym widzi potrzebę informowania o stosowaniu rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych zasadniczo nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych w celach innych niż niezbędne przy realizacji konkretnych zadań z udziałem zaangażowanych osób. Dane osobowe udostępniane są na zewnątrz organizacji po uprzednim poinformowaniu właściciela danych i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań z udziałem zaangażowanych osób (np. listy obecności przekazywane do instytucji przyznających granty, dane przekazywane do firm ubezpieczeniowych w celu wykupienia polisy, itp). Wewnątrz organizacji dostęp do danych osobowych posiadają jedynie członkowie zarządu oraz w razie potrzeby osoby wyznaczone przez zarząd (w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań z udziałem zaangażowanych osób), np. koordynatorzy projektów. Dane osobowe przechowywane są przez najkrótszy możliwy okres, w szczególności dane zawarte na dokumentach finansowych przechowywane są przez okres wymagany Polskim prawem.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych z siedzibą ul. Morelowa 6/23, 30-222 Kraków. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się pisząc pod adres e-mail biuro-sir@go2.pl

Comments are closed.