Wiedza

W tym miejscu gromadzimy najciekawsze informacje, materiały i osiągnięcia kolejnych wymian. Chcemy aby była to także baza informacji, która może posłużyć młodzieży do celów naukowych/ szkolnych ale też młodzieży zaangażowanej w wymiany jako inspiracja do dalszych działań. Strona powstała w 2016 roku jako jeden z rezultatów projektu Soft skills – connecting people . Jest to nowa dobra praktyka, która z czasem stanie się zapisem naszych osiągnięć jako organizacji i pewnego rodzaju dziennikiem poruszanych tematów i zagadnień.

Materiały do pobrania:

Lista cech dobrego lidera

Key competences – pomoc w pracy z certyfikatem Youthpass

Ciekawa publikacja ogólnoeuropejska nt walki z marginalizacja i radykalizacją młodzieży

Final_Business_Niche_Doc – analiza ciekawych możliwości dla młodzieży

Future innovative trends – analiza trendów przyszłości, czym warto się zająć, w co inwestować, szkolić się, itd.

Youth Guide – Helping the NEETs

Ciekawe linki:

http://erasmusplus.org.pl/ – strona Programu Erasmus+

http://www.businessinsider.com/ted-talks-you-should-watch-if-you-want-to-be-an-entrepreneur-2016-12

http://www.erasmus-entrepreneurs.com/ – strona Programu Erasmus for Entrepreneurs

Tutaj można pobrać ciekawą publikację nt. media literacy i critical thinking, powstałą w Rumunii, przy udziale naszych członków

Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne zdjęcia do CV – Bezpłatne udostępnienie Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy“. Akcja uzyskała patronat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz jest dedykowana wszystkim osobom poszukującym lub wchodzącym na rynek pracy:

https://passport-photo.online/pl/zdjecia-do-cv

https://passport-photo.online/pl/zdjecie-linkedin

Comments are closed.