Be visible

3 sierpień 2009

Międzynarodowa wymiana młodzieży o tematyce środków wyrazu aktywnej młodzieży, zrealizowana latem 2009 roku w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

Comments are closed.