ECO-Power

3 czerwiec 2010

Międzynarodowa wymiana młodzieży o tematyce pro-ekologicznej, zrealizowana latem 2010 roku w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

Comments are closed.