Let’s be friends – CMS

10 luty 2005

Let’s be friends – contact making seminar

Głównym celem tego projektu było nawiązywanie nowych i trwałych kontaktów, a w efekcie owocnej współpracy na polu działań młodzieżowych organizacji. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami, prezentowali swoje pomysły i plany na przyszłość, poszukiwali potencjalnych partnerów. Szczególnie cenne jest, iż w CMS wzięli udział praktycy pracy z młodzieżą otwarci na nowe inicjatywy, chętni do dzielenia się doświadczeniami, pełni inicjatywy. W trakcie 5-dniowego spotkania uczestnicy prezentowali swoje organizacje, dotychczasowe doświadczenia z Programem « Młodzież » ( dla ok. 50% organizacji biorących udział w CMS był to pierwszy kontakt z Programem « Młodzież «). Kolejnym bardzo istotnym elementem CMS była prezentacja pomysłów i planów związanych z przyszłą współpracą na polu międzynarodowym. W tym miejscu należy podkreślić pracę, którą uczestnicy wnieśli do projektu przygotowując przed przyjazdem do Polski opisy swoich bliższych i dalszych planów na współpracę. Ten element programu i jego dobre przygotowanie przez wszystkie grupy partnerskie stał się milowym krokiem na drodze do sukcesu seminarium. Kolejne warsztaty służyły bliższemu poznaniu się, wymianie doświadczeń z realizowanych projektów i przygotowywaniu kolejnych inicjatyw. Uczestnicy w kilkuosobowych zespołach pracowali nad przyszłymi projektami ( staraliśmy się by w każdej grupie była co najmniej 1-2 osoby mające doświadczenie z Programem « Młodzież »)- największe zainteresowanie i wspólne plany wzbudziła Akcja 1 – Wymiany młodzieży. Każdego wieczoru w Sali konferencyjnej organizowaliśmy multimedialną prezentację projektów zrealizowanych w przeszłości przez uczestników seminarium, bezpośrednio po prezentacji odbywała się giełda pytań podczas której były wyjaśniane wszelkie szczegóły ( tj. Przygotowania do projektu, jego realizacja, podsumowanie, kontynuacja współpracy, aspekty finansowe ). Naszym zdaniem 5-dniowe spotkanie przyniosło wiele nowych kontaktów i wspólnych planów – teraz nadchodzi czas ich wdrażania i oczekiwania na rezultaty. Praca, którą włożyliśmy w CMS pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłą współpracę i jej efekty.

Zapraszamy do Galerii!

Comments are closed.