Ocena projektu „Start it up – young entrepreneurs” 3 miesiące po zakończeniu

30 październik 2018

Projekt o numerze 2017-3-PL01-KA105-047027 realizowany był w datach 01.03. – 31.05.2018, w ramach dotacji z Programu Erasmus+.  Jego głównym działaniem była wymiana młodzieży realizowana w dniach 30.04.-06.05.2018. Więcej o projekcie przeczytać można tutaj: http://sir.edu.pl/start-it-up-young-entrepreneurs/

3 miesiące po projekcie udostępniliśmy anonimową ankietę internetową wśród uczestników projektu, która miała na celu sprawdzenie długofalowego wpływu projektu na postawę oraz działalność uczestników między innymi jeśli chodzi o zaangażowanie w ramach Erasmus+ jak i w tematyce przedsiębiorczości. Na moment publikacji tego artykuły otrzymaliśmy informację zwrotną od 34 z 36 uczestników, czyli ponad 94% osób biorących udział w wymianie. Zadaliśmy 8 pytań, poniżej prezentujemy ich zbiorcze wyniki. Po omówieniu ich z partnerami jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim cieszy nas fakt, że właściwie wszyscy w pełni pamiętają projekt, wymianę i aktywności, co świadczy, że były dobrze przygotowane i zapadły im w pamięć. Trwałość efektów edukacyjnych również należy ocenić wysoko, o czym świadczą dwa kolejne wykresy. Ciekawym jest fakt, że jedna osoba w efekcie uczestnictwa zmieniła swoje podejście do przedsiębiorczości na bardziej negatywne, zapewne nasz projekt pomógł rozwiać wątpliwości lub błędne przekonanie. Ogromnie cieszymy się z wyników kolejnych dwóch pytań. 70% uczestników po wymianie albo podjęło realne działania przedsiębiorcze lub też ma je zaplanowane do końca roku. To pokazuje bardzo silny wpływ naszych działań na determinację i motywację młodzieży. Jeszcze bardziej można być zadowolonym z faktu, że 85% z nas zaangażowało się w kolejne projekty Erasmus+ lub pracę w organizacjach młodzieżowych. Podsumowując, 97% uczestników projektu kilka miesięcy po spotkaniu wciąż uważa, że był on potrzebny, przyniósł pozytywne rezultaty i zdecydowanie poleciliby go znajomym, rówieśnikom. Polska grupa bardzo cieszy się, że wszyscy ocenili ogólną organizacje projektu dobrze lub bardzo dobrze, a jedyny głos negatywny uznajemy za czyjąś przypadkową pomyłkę :)

wykres 1 wykres 2 wykres 3 wykres 4 wykres 5 wykres 6 wykres 7 wykres 8

 

Wyniki tej ewaluacji upowszechniali także nasi partnerzy, min. na swoich stronach (np. http://interculturalcommunities.ro/en/press/follow-up-of-start-it-up-young-entrepreneurs-project/?fbclid=IwAR3DDELkRnZjOGWhaB4gB95CEvYhb7HbXKRr-GTPDVFDG0YuJ_ucTCAO3IE ) czy też fanpage’ach (np. https://www.facebook.com/zavodzaidei/ , https://www.facebook.com/PlanBeNGO/ ).

Comments are closed.