PLAY – Polish & Lithuanian Active Youth

30 sierpień 2008

PLAY – Polish & Lithuanian Active Youth

23-28 Sierpień 2008, Poronin

Nasz projekt ma na celu bardzo dokładną wymianę poglądów oraz doświadczeń pomiędzy młodzieżą dwóch sąsiadujących państw, tym samym zakłada zacieśnianie naszych relacji i stworzenie jeszcze silniejszych więzi personalnych. Jako młodzi mieszkańcy wspólnej Europy chcemy omówić tradycję, kulturę, doświadczenia, stan obecny oraz perspektywy dla naszych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Każdego dnia będziemy starali się poznawać siebie nawzajem, tak jak znać powinni się dobrzy sąsiedzi. Będziemy prezentować poszczególne aspekty życia w naszych krajach (historię i tradycję, kulturę i sztukę, problemy społeczne, rozwój wolności i demokracji, rolę i prawa młodzieży, itp.) a następnie zastanawiać się jak możemy się nawzajem ubogacić. Jednego dnia chcemy też przeprowadzić giełdę dobrych praktyk, gdzie każda organizacja zaprezentuje swój sposób działania i ciekawe, innowacyjne rozwiązania i aktywności. Przez cały projekt chcemy prezentować postawę PLAY – aktywną i pozytywną, w duchu przyjaźni i lepszego poznania sąsiada.

Comments are closed.