Start it up – young entrepreneurs

29 maj 2018

W odpowiedzi na duże bezrobocie wśród ludzi młodych w Europie oraz niedostosowania Edukacji Formalnej do potrzeb rynku powstał pomysł na projekt „Start it up – Young Entrepreneurs”. Udział w wymianie wzięły sześcioosobowe grupy z Bułgarii, Cypru, Francji, Polski, Rumunii i Słowacji, które zostały wybrane w oparciu o doświadczenie dobrej współpracy, zainteresowanie tematyką start-up oraz zróżnicowanie geograficzne i gospodarcze, które zapewniło lepszą promocję efektów działań naszego projektu. Wymiana odbyła się w dniach 30.04.-06.05.2018 w Poroninie i została poprzedzona wizytą przygotowawczą liderów 2 tygodnie wcześniej w Krakowie. Głównymi celami projektu były: poznanie trendów start-up na Europejskim rynku pracy, zapewnienie rozwoju wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia przedsiębiorstwa i wnioskowania o fundusze na utworzenie i utrzymanie start-ups, budowanie poczucia gospodarczej wspólnoty w Europie, generowanie pomysłów i inspiracji gospodarczych, stworzenie możliwości na biznesowy networking, uzdolnienie osób szczególnie mających trudności na rynku pracy do większej aktywności gospodarczej, promowanie programów Erasmus Plus oraz “Erasmus for Entrepreneurs” jak i efektów wymiany na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Poprzez zróżnicowane metody pracy tj. burza mózgów, autoprezentacja, prezentacja, praca analityczna (SWOT/ market research, business plan), role plays, praca z multimediami (filmy, fotografie, media społecznościowe), przeprowadzanie wywiadów, praca graficzna, argumentowanie, dyskusje, wieczorki narodowe, uczestnicy nabyli również liczne praktyczne umiejętności (miękkie i twarde). Te umiejętności pozwolą im podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy, zdobyć swoją wiarygodność jako osoby biznesu i uzdolnić do zakładania swojego biznesu. Poprzez współpracę w grupie międzynarodowej nauczyliśmy się też podejmować dialog międzykulturowy, szczególnie w tematyce gospodarczej. Dni kończyły się podsumowaniem, które było ewaluacją zapewniającą jakość projektu, ale również ułatwiło zebranie danych do certyfikatu Youthpass. Wierzymy, że wysoka jakość projektu i jego odpowiednia promocja w mediach społecznościowych, Internecie jak i mediach lokalnych zapewni dalsze efekty po zakończeniu wymiany tj. uaktywnieniem się jako tzw. młodzi przedsiębiorcy jak i kontynuowanie i zaproszenie nowych uczestników do działalności w Erasmus + i “Erasmus for Entrepreneurs”.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Komisji Europejskiej Erasmus+

Comments are closed.