The right to chose – chose right!

15 luty 2019

Projekt „The right to chose – chose right!” to efekt współpracy 6 grup młodzieży z Polski, Czech,
Estonii, Macedonii, Włoch i Cypru, razem 42 osób. Poprzez integrację, rozwój przyjaźni i
zaangażowany udział w realizacji harmonogramu każdy z nas dążyć będzie do realizacji
podstawowych celów: zdobycia wiedzy o mechanizmach parlamentarnych a w szczególności o
Parlamencie Europejskim, opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych i uruchomienie
kampanii promującej udział w eurowyborach. Nasz projekt wpisuje się w cele programu Erasmus+,
przyczyni się do promowania postaw obywatelskich, szerzenia aktywności obywatelskiej a dzięki
obecności młodzieży z różnych części Europy wzmocnimy także dialog międzykulturowy. Projekt
składa się z 2 głównych działań: wizyty przygotowawczej 6 liderów w dniach 29-30.03.2019 oraz
wymiany młodzieży w dniach 14-20.04.2019. Oba działania realizowane będą w Wierzchosławicach.
W zdecydowanej większości nasze działania opierać będą się o metody edukacji pozaformalej.
Główne metody pracy to między innymi: gry integracyjne, prezentacje grupowe, autoprezentacje,
dyskusje w grupie i na forum, symulacje obrad europarlamentu, warsztaty terenowe, praca z
mediami społecznościowymi, codzienne chwile refleksji, wieczory narodowe, działania ewaluacyjne i
inne. Dzięki naszemu projektowi staniemy się świadomymi obywatelami, co będzie miało przełożenie
zarówno na aktywność krajową, udział w wyborach, organizacjach pozarządowych, społecznych,
angażowanie się w działania lokalnych władz , pracę z młodzieżą i na rzecz młodzieży. Projekt
rozwinie w nas umiejętności dyskutowania, argumentacji, ośmieli do wystąpień publicznych,
zadawania pytań, zainteresuje problemami młodzieży oraz wskaże możliwości i środki do ich
rozwiązania. Za sprawą intensywnej kampanii po wymianie nasz projekt częściowo pomoże także
rozwiązać problem niskiej frekwencji w wyborach, szczególnie do Europarlamentu oraz niskiej
aktywności europejskiej młodzieży w życiu społecznym i politycznym.

Comments are closed.