ART d’ECO – the green style of Europe

19 czerwiec 2006

ART d’ECO – the green style of Europe

Kamienica, 11-18 czerwiec 2006

 

Projekt “ART d’ECO – the green style of Europe” był efektem seminarium Akcji 3 Czeskiej Agencji Narodowej w Raspenavie (pozyskanie partnera, pomysł projektu) oraz seminarium kontaktowego Słoweńskiej AN w Radovlijcy (pozyskanie partnerów), oba z listopada ubiegłego roku. Od tego momentu rozpoczęły się przygotowania i działania przedprojektowe.Celem wymiany było kształtowanie w ciekawy sposób poczucia odpowiedzialności u młodych ludzi za stan środowiska naturalnego. Staraliśmy się przyczynić się do tego by obywatele Europy uznali to za swój obowiązek. Projekt łączył w sobie tematykę związaną ze sztuką oraz ekologią. Sztuka może być bowiem jedną z form propagowania zachowań proekologicznych z drugiej strony przyroda stanowi doskonałą inspirację dla sztuki.W ramach działań przeprowadziliśmy kilka debat, zorganizowaliśmy warsztaty ekologiczne z udziałem dzieci z lokalnej szkoły, zaprosiliśmy gości do wygłoszenia wykładów, odbył się happening, warsztaty malarstwa artystycznego oraz projektowania ekologicznego ubioru, mieliśmy wspólnie przygotowane zajęcia merytoryczne, wspólnie posadziliśmy roślinki, zorganizowaliśmy pokaz mody. W trakcie wymiany wieczorami odbywały się pokazy narodowe i wiele innych wydarzeń. Każda zaplanowana przez nas aktywność była doskonałą okazją do wspólnych rozmów i poznania innych kultur. Uczestnicy pracowali bowiem w podgrupach, zróżnicowanych pod względem narodowości, następnie prezentując efekty na forum wszystkich uczestników. Do najważniejszych działań projektu należały z pewnością warsztaty sztuki recyclingu z udziałem młodzieży szkolnej z Kamienicy, będące ciekawą lekcją ekologii jak również edukacją międzykulturową dla  wszystkich ich uczestników, warsztaty malarstwa plenerowego, których owocem były rysunki  w różny sposób przestawiające plener (z różnych punktów widzenia) oraz pokaz mody ekologicznej, w czasie którego uczestnicy świetnie się bawiąc projektowaniem strojów poznawali na wzajem charakterystyczne dla swoich krajów style życia i sposoby ubierania się. Zwieńczeniem naszych działań została inicjatywa: sadzenie roślin, w czasie której pod okiem instruktorów wspólnymi siłami stworzyliśmy Ogród/Park Europejski, będący symbolem naszego wspólnego międzynarodowego zaangażowania w sprawy ekologii i natury oraz wzrastającego w nas poczucia odpowiedzialności za przyrodę. W harmonogramie działań nie zabrakło również wieczorów narodowych, znakomicie integrujących grupę i, a wśród nich tradycyjnej biesiady góralskiej z udziałem przedstawicieli lokalnych władz oraz z towarzyszeniem zespołu pieśni i tańca.

Piotr Tarkowski

Comments are closed.