e-Quality in multicultural youth projects

6 sierpień 2014

Seminarium „e-Quality in multicultural youth projects” odbyło się w dniach 1-6 sierpnia 2014 roku i zgromadziło 26 osób, z 12 organizacji, z 8 krajów Unii Europejskiej. Uczestnikami byli pracownicy młodzieżowi, przedstawiciele władz organizacji, trenerzy, facylitatorzy, koordynatorzy projektów, reprezentujący organizacje pracujące z młodzieżą, z doświadczeniem w środowisku multikulturowym oraz zainteresowani ciągłym podnoszeniem jakości realizowanych działań, projektów, inicjatyw. Dodatkowo w seminarium istotny nacisk kładziony był na wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych, co wydaje się być niezbędne w dzisiejszych czasach, szczególnie w pracy z młodzieżą.

IMG_2319

Kontekst projektu oraz cele projektu zawarte były w samym tytule seminarium. Pierwsza litera „e” oznaczała zarówno użycie nowych technologii, internetu, podkreślała wymiar europejski naszych działań jak i stawiała nacisk na podstawowe założenia i wartości Unii Europejskiej – równości, szacunku, tolerancji, sprawiedliwości. Kolejne człony tytułu określały zawartość edukacyjną i odbiorców naszego seminarium. Tak więc podstawowym tematem rozważań była jakość – w projektach, w działalności naszych organizacji, w rozpowszechnianiu rezultatów, itp. W szczególności skupiliśmy się na powyższych zagadnieniach z punktu widzenia międzynarodowych i międzykulturowych projektów młodzieżowych. W perspektywie pogłębiania integracji europejskiej wydaje się to być niezwykle istotne i potrzebne. Działania rozłożone były tematycznie, w logiczny ciąg budowania kompetencji: od integracji, poprzez zgłębienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością, przez analizowanie kontekstu europejskiego i multikulturowego, przez wzbogacenie się o nowe umiejętności ICT, po efektywną ewaluację, planowanie dalszej współpracy i promocję rezultatów. Sesje seminaryjne zorganizowano możliwie różnorodnie, uwzględniając spotkania z ekspertami, wymianę własnych doświadczeń, panele dyskusyjne, warsztaty praktyczne, pracę w grupach i codzienne podsumowania. W wyniku udziału w seminarium uczestnicy wymienili się doświadczeniami, uzupełnili wiedzę teoretyczną, mieli możliwość praktycznego przećwiczenia poszczególnych elementów, nabyli nowe umiejętności z zakresu ICT, mieli możliwość feedbacku i konsultacji z ekspertami, a wszystko pod czujnym okiem profesjonalnego trenera, w atmosferze przyjaźni i pełnego zaangażowania. Jesteśmy przekonani, że organizacje i uczestnicy biorący udział w seminarium odczuli wyraźną wartość dodaną, wyrażoną między innymi poprzez sprawniejsze w przyszłości zarządzanie organizacją, skuteczniejszą promocję i komunikację, lepsze docieranie do młodzieży, oszczędności czasu, nowe kontakty oraz nowe inspiracje indywidualne oraz organizacyjne.

Aby w ciekawy i przystępny sposób promować nasz projekt i upowszechniać jego rezultaty stworzyliśmy min. poniższy film.

Jako jeden z efektów naszej pracy powstała także min. publikacja, którą można pobrać tutaj: Booklet_en

Dzięki zaangażowaniu naszych partnerów i uczestników relacje z naszego projektu pojawiały się także w źródłach zagranicznych, np. w Chrowacji: http://usred.hr/moc-kvalitete-u-multikulturalnim-projektima-mladih

Wybrane zdjęcia z projektu oglądać można w sekcji Galeria. Zapraszamy także na nasz fanpage na portalu facebook. Więcej informacji o tym seminarium można także uzyskać pisząc pod adres biuro-sir(at)o2.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Erasmus+ EU flag-Erasmus+_vect_POS

Comments are closed.