Exchange your mind

10 sierpień 2006

Exchange your mind 2006

(Luty-Lipiec 2006)

Projekt „Exange your mind 2006″ skierowany jest do studentów psychologii, którzy są zainteresowani psychologią kliniczną oraz alternatywnymi sposobami pomocy osobom dotkniętym dyskryminacją społeczną (imigranci, mniejszość seksualna), chorobami psychicznymi (depresja, schizofrenia, demencja) oraz osobom ze szczególnymi potrzebami (zespół Downa, autyzm). Studenci psychologii z trzech krajów: Niemiec, Polski i Rosji pragną wspólnie się zastanowić oraz podzielić doświadczeniami na wyżej wymienione tematy na wspólnej przestrzeni jakim jest forum internetowe oraz podczas spotkań w każdym z tych krajów. Celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz pokazania tzw. dobrych praktyk w krajach partnerskich.

Projekt finansowany jest ze środków własnych, prywatnych sponsorów, Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (pierwszy etap już uzyskał grant) oraz Programu „Młodzież”.

Więcej informacji pod koniec marca, po powrocie grupy z pierwszego spotkania w Berlinie.

Comments are closed.