Mobilise yourself!

11 wrzesień 2014

mobilise

Międzynarodowa wymiana młodzieży „Mobilise yourself” odbyła się w dniach 5-11 września 2014 w malowniczej górskiej miejscowości Murzasichle. Wzięło w niej udział 35 młodych osób z 5 krajów: Litwy, Słowacji, Węgier, Włoch oraz Polski, przy czym blisko połowa uczestników to młodzież z mniejszymi szansami. Współczesne realia zmieniają się coraz szybciej, doświadczamy obecnie globalnego kryzysu, młodzież natrafia na nowe problemy, a brak środków finansowych, często ze względu na utrudnienia w zatrudnieniu lub niedopasowanie do potrzeb, nieznajomość realiów, czy brak pewności siebie wydaje się być jednym z kluczowych. Nasz projekt, powstały w wyniku współpracy kilku organizacji i dużego zapotrzebowania ze strony naszej młodzieży, był skuteczną próbą zmiany tego stanu rzeczy. Celem projektu było wytworzenie w młodzieży samoświadomości i pewności siebie, koniecznej do odnalezienia się na europejskim rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji niezbędnych do aktywnego poszukiwania pracy i pełnego udziału w życiu społecznym. Jesteśmy przekonani, że w efekcie projektu każdy uczestnik wyszedł z ogromnym zastrzykiem mobilizacji, który będzie mógł skutecznie wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami – do indywidualnej motywacji, do aktywności lokalnej lub też mobilności na terenie Europy. Metody pracy zostały przewidziane różnorodnie, z naciskiem na użycie metod edukacji pozaformalnej. Uwzględniały zarówno prezentacje elementów wcześniej przygotowanych, pracę analityczną i twórczą w grupach, prace indywidualne (np. autoprezentacje), dyskusje na forum, omawianie podsumowań, gry, zajęcia ruchowe, warsztaty praktycznego nabywania i ćwiczenia nowych umiejętności, działania o charakterze poznania kultury i Europy, w szczególności wieczory narodowe oraz pracę w grupach reporterskich, inspirujące spotkania z gośćmi (z możliwością dyskusji, konsultacji i otrzymania feedbacku), prezentowanie swojej pracy oraz promocję projektu i programu poprzez kontakt ze społecznością lokalną (w szczególności piknik europejski), gruntowne działania ewaluacyjne oraz planowanie kontynuacji działań. Każdy dzień zamykał się podsumowaniem, mającym na celu zarówno ewaluację, zapewnienie jakości jak i zbieranie danych do certyfikatu Youthpass. W efekcie projektu zgromadzona młodzież uczestnicząc w warsztatach poznała instrumenty konieczne do poruszania się na wspólnotowym rynku pracy, przybliżyła sobie zagadnienia mobilności pracowników, właściwego zaprezentowania swojej osoby, nabrania pewności siebie, wyrażenia swoich poglądów na szerszym forum, przeforsowania pomysłów, itp. Uczestnicy nauczyli sie przygotowywania profesjonalnego cv oraz nabyli praktyczną wiedzę w zakresie poszukiwania pracy czy samozatrudnienia. Dzięki spotkaniu z młodzieżą z innych krajów wymienili się doświadczeniami, nawiązali przyjaźnie oraz wzbogacili się o aspekty multikulturowe i europejskie. Po projekcie każdy z uczestników umie skutecznie inspirować oraz przekazać zdobytą wiedzę i umiejętności dalej, co było jednym z naszych celów długofalowych.

Wybrane zdjęcia z projektu oglądać można w sekcji Galeria. Zapraszamy także na nasz fanpage na portalu facebook. Więcej informacji o tej wymianie młodzieży można także uzyskać pisząc pod adres biuro-sir(at)o2.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Erasmus+ EU flag-Erasmus+_vect_POS

Comments are closed.