Creative minds for future Europe

15 marzec 2013

“Creative minds for future Europe” – międzynarodowa wymiana młodzieży zrealizowana w ramach Acji 1.1 Programu „Młodzież w działaniu” odbyła się w dniach 15-21.03.2013 w malowniczej podhalańskiej miejscowości Biały Dunajec. Wzięło w niej udział 36 młodych osób z Bułgarii, Węgier, Litwy, Słowacji i Polski. Główne cele projektu to stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości młodzieży oraz promocja zdrowego trybu życia poprzez sport i regularną aktywność fizyczną. Cele udało nam się w pełni osiągnąć przy pełnym udziale i satysfakcji wszystkich uczestników. Podczas projektu stosowaliśmy różne formy edukacji pozaformalnej, dyskusje, gry, prezentacje, itp. W naszych działaniach staraliśmy się podkreślać znaczenie walki z negatywnymi zjawiskami, tj. rasizm czy ksenofobia, z drugiej strony promować tolerancję, poszanowanie rówieśnika oraz lepsze zrozumienie innych krajów. Niewątpliwie po zakończeniu wymiany każdy uczestnik jeszcze bardziej poczuł się obywatelem zjednoczonej Europy, który chce wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość iaktywnie ją kształtować.

Comments are closed.