New Youth Skills Exchange

25 grudzień 2016

Projekt „New Youth Skills Exchange” stworzyło 5 organizacji pozarządowych z Cypru, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Obejmował on realizację 2 działań: spotkania przygotowawczego 5 liderów w dniach 3-4.03.2017 w Krakowie a następnie wymianę pięciu 7-osobowych grup młodzieży (18-21 lat) w dniach 23-29.03.2017 w Poroninie. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń oraz wzrost kompetencji uczestników w zakresie przedsiębiorczości oraz wchodzenia na rynek pracy. Stosowaliśmy zróżnicowane metody pracy tj. praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, gra giełdowa, konkursy, gry i zabawy, autoprezentacja, praca z Internetem, praca z wykorzystaniem technologii, tworzenie dokumentów, wieczory narodowe, dyskusje, ewaluacja, podsumowania,  warsztaty, ćwiczenie nowych umiejętności, ćwiczenia o charakterze kulturowo-integracyjnym, promowanie i prezentowanie swojej pracy wśród społeczności lokalnej. Dni kończyły się podsumowaniem, które było ewaluacją zapewniającą jakość projektu, ale również ułatwiło zebranie danych do certyfikatu Youthpass. W rezultacie staraliśmy się skutecznie podnieść swoje kompetencje, nabyć nowe inspiracje, nawiązać przyjaźnie oraz pozostawić po naszej pracy trwały ślad w postaci dwóch bardzo ciekawych dokumentów analitycznych, które planujemy intensywnie promować i upowszechniać. Można je pobrać poniżej:

Final_Business_Niche_Doc

Future innovative trends

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Komisji Europejskiej Erasmus+

Comments are closed.