Outdream yourself!

3 luty 2020

Naszym głównym celem przy tworzeniu tego projektu, jest wzrost samooceny, motywacji oraz wiary
w swoje możliwości wśród nas, naszych rówieśników i innych młodych ludzi. Szybkie życie, media
społecznościowe, Internet oraz mnóstwo innych czynników, sprawiły, że duża część z nas, zamiast
korzystać z ich dobrodziejstw, wpadła w poważne kompleksy. Straciła wiarę w siebie, we własne
możliwości, nie nauczyła się samoakceptacji i zamiast rozwijania ukrytych w każdym z nas
możliwości i talentów, porównuje się z innymi, odpuszczając ich rozwijanie. To my, młodzi ludzie,
jesteśmy przyszłością naszych społeczności, miast, krajów, Europy. I chcemy to uświadomić jak
największej liczbie osób, którym się nie chce wyjść ze strefy komfortu, a poprzez ten projekt i
upowszechnianie jego efektów, chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i pokazać im,
że każdy z nas ma w sobie ogromne pokłady możliwości, które trzeba umiejętnie wykorzystać mimo
codziennych przeszkód, czy wewnętrznych blokad.

Comments are closed.