Seminarium w Czechach

28 listopad 2005

Seminarium Kontaktowe dla projektów sieciowych Akcji 3
Raspenava, Czechy 23-27.11.2005

Seminarium to odbyło się w dniach 23-27 listopada br. w malowniczej górskiej miejscowości Raspenava w północno-zachodniej części Czech. Organizatorem tego spotkania była Czeska Narodowa Agencja Programu \”Młodzież\” a naszą bazą był elegancki Hotel Zamecek. Uczestnicy, łącznie 19 osób, reprezentowali 10 krajów UE. Głównym tematem i celem tego seminarium było omówienie i nawiązanie efektywnej współpracy sieciowej partnerów w ramach Akcji 3 Programu \”Młodzież\”, szczególnie w dziedzinie ekologii. Moje oczekiwania wobec tego wydarzenia zostały w dużej mierze spełnione. Przede wszystkim zdobyłem przydatną wiedzę praktyczną o Akcji 3 oraz współpracy sieciowej i czuję się gotowy do realizacji takich projektów w ramach SIR. Podglądanie organizatorów było również niezwykle ciekawe. Przywiozłem ze sobą kilka interesujących pomysłów na wzbogacenie i podniesienie jakości realizowanych przez nas projektów. Nawiązałem również wiele kontaktów z praktycznie każdym uczestnikiem tego seminarium. Tematyka większości elemntów programu była ściśle związana z współpracą sieciową w ramach Akcji 3 oraz z ekologią, przyrodą, środowiskiem. Pierwszy dzień miał charakter bardzo informacyjny. Po bliższym zapoznaniu się i prezentacji organizacji oraz oczekiwań organizatorzy przybliżyli nam funcjonowanie całego programu Młodzież a następnie bardziej szczegółowo jego Akcji 3. Wieczorem miał miejsce mniej formalny międzykulturowy wieczór słodyczy. Dzień drugi miał dwa etapy. Pierwszy o charakterze szkoleniowym odkrywał w nas potencjał do pracy z młodzieżą, pozwolił na wspólne określenie celów oraz podniesienie umiejętności pracy w grupie. Następnie odwiedziliśmy Liberec i realizowany tam projekt ekologiczny Akcji 3- segregację odpadów. Wieczorem mieliśmy czas na zwiedzenie malowniczego miasteczka oraz na wspólną kolację w pizzerii. Ostatniego dnia zajęcia miały charakter pracy w grupach nad konkretnymi projektami z różnych kategorii związanych z ekologią. Przeplatane były warsztatem motywacyjnym, wykładem o cyklu realizowania projektu Akcji 3 oraz prezentacją narzędzi do współpracy w sieci. Po ewaluacji miała miejsce długa impreza pożegnalna. Organizatorzy stosowali mnóstwo ciekawych metod, wewnątrz i na zewnątrz hotelu, w parach, grupach i indywidualnie, ruchowych, intelektualnych, łączonych, itd, których nie sposób wszystkich zapamiętać. Przede wszystkim korzystali z pomocy profesjonalnych trenerów. Wszelkie metody i użyte techniki były proste i zrozumiałe ale zarazem bardzo przemawiające do uczestników i spotykały się z dużym zainteresowaniem. W większości opierały się one na zasadzie znacznego angażowania uczestników czyli zgodnie z maksymą: \”powiedz mi a zapomnę, pokaż to może zapamiętam, zaangażuj mnie a na pewno się nauczę\”. Choć posiadałem juz sporą wiedzę na temat Akcji 1 oraz w pewnej mierze o pozostałych Akcjach programu Młodzież uczestnictwo w tym seminarium było niezwykle owocne. Przede wszystkim zdobyłem gruntowną wiedzę o Akcji 3 także w ujęciu praktycznym, obserwując projekt ekologiczny w Liberec. Dodatkowo w trakcie warsztatów oraz osobistych rozmów z przedstawicielami Narodowej Agencji, Eurodesku czy z trenerami wyjaśniłem wiele moich watpliwości i poszerzyłem wiedzę na temat Akcji 1, 3 oraz 5 a także w niewielkim stopniu o specyfikę wolontariatu. Bardzo ważnym było dla mnie także nauczenie się nowych technik pracy oraz elementów dydaktycznych, integracyjnych i organizacyjnych, które z pewnością wykorzystam w trakcie przyszłych projektów SIR. Liczę, że nawiązane przeze mnie kontakty zaowocują w postaci ciekawych projektów w przyszłości.

Stefan Hulicki

Comments are closed.