Soft skills – connecting people

7 maj 2016

Międzynarodowa wymiana młodzieży Erasmus+

W związku z tym, że dzisiejsze społeczeństwo używa coraz więcej gadżetów, spędza coraz więcej czasu w Internecie, komunikuje się przez media społecznościowe, coraz więcej prac to prace „przed komputerem” bez kontaktu z ludźmi, a główną rozrywką dzieci są gry komputerowe, ludzie mają mniej okazji do rozwijania tzw. kompetencji miękkich, które jednocześnie stają się coraz ważniejszym czynnikiem sukcesu. W wyniku licznych rozmów z naszymi parterami oraz w wyniku odkrycia wielkiego zainteresowania tym tematem na wcześniej realizowanych projektach, powstał pomysł na całkiem nowy projekt wymiany pt. „Soft skills- connecting people!”, który w sposób bardzo konkretny skupił się na wybranych tematach związanych z poznaniem swoich mocnych „soft skills” i rozwojem pozostałych. Miała ona miejsce w dn. 9-15.07.2016 w Poroninie.

Wymiana miała on na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności młodzieży z krajów partnerskich, czyli Bułgarii, Litwy, Polski, Portugalii i Rumunii w zakresie samopoznania, budowania samoświadomości, odkrycia swoich predyspozycji, umacniania swoich atutów, rozwoju wybranych kompetencji miękkich, zebrania puli ćwiczeń/ narzędzi do kontynuowania tego rozwoju po projekcie, nabycie umiejętności świadomego prezentowania kilku kompetencji miękkich symultanicznie, poznania różnic kulturowych w ramach tej tematyki. Poprzez udział w projekcie mogliśmy nabrać pewności siebie w kwestiach będących obszarami pracy podczas wymiany. Mamy nadzieję, że po zakończonym projekcie uczestnicy będą osiągać sukcesy w pracy, szkole, w grupach i organizacjach EU. Chcieliśmy, aby projekt ten dał nam, młodym ludziom nadzieję na lepsze jutro, podniósł nasze morale, a jednocześnie dał poczucie zjednoczenia z młodymi z innych krajów UE, którzy borykają się z tymi samymi problemami. To, z kolei, pozwoliło zawiązać przyjaźnie i stać się dla siebie naturalnym wsparciem. Przewidzieliśmy zróżnicowane metody pracy tj. praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, konkursy, gry i zabawy, autoprezentacja, impreza wraz ze społecznością lokalną, dyskusja piramidowa, role plays, praca z wykorzystaniem technologii multimedialnej, ewaluacja, podsumowania, prace graficzne, warsztaty, ćwiczenie nowych umiejętności, ćwiczenia o charakterze kulturowo-integracyjnym, promowanie wyników wymiany. Dni kończyły się podsumowaniem, które było ewaluacją zapewniającą jakość projektu, ale również ułatwiało zebranie danych do certyfikatu Youthpass, które uczestnicy będą mogli przedstawić jako realny dokument potwierdzający pracę nad konkretnymi kompetencjami. Przede wszystkim naszym celem było zmotywowanie uczestników projektu tak, aby wykorzystali wiedzę i umiejętności dla polepszenia swoich szans na rynku pracy i podniesienia wyników w nauce, jak i podniesienia samoświadomości i samooceny i zaangażowanie się w projekty i działalność w swoich organizacjach o podobnej tematyce. Zapraszamy również na stronę http://sir.edu.pl/wiedza/ , gdzie począwszy od tego projektu będziemy gromadzić najciekawsze materiały i rezultaty wypracowane podczas wymian młodzieży.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z programu Erasmus+

Comments are closed.