Sport – the language of youth

10 październik 2014

Głównym działaniem zrealizowanym w ramach tego projektu Akcji 1 programu Erasmus+ była międzynarodowa wymiana młodzieży, która odbyła się w dn. 4-10.10.2014 w malowniczej podhalańskiej miejscowości Murzasichle. Projekt ten był wynikiem wcześniejszej, owocnej współpracy pomiędzy naszymi organizacjami oraz kilku tygodni przygotowań i prac 3 grup młodzieży. Głównymi celami projektu były promocja sportu, zdrowego trybu życia oraz uczenia się języków i pełnego zrozumienia ich znaczenia w wielokulturowej Europie. Udało nam się poznać korzenie naszych języków, zrozumieć różnice, dowiedzieć się jak język związany jest z pojęciem narodu.  Z drugiej strony mogliśmy przyjrzeć się nauce języków obcych, co to daje młodym osobom we współczesnej Europie oraz jak obecnie różne aspekty języka można wykorzystać owocnie ale i jednocześnie czemu bywają one źródłem napięć i konfliktów. Uniwersalnym narzędziem pracy był dla nas sport, który był wspólną pasją uczestników, dostarczając tych samych emocji na całym świecie a w myśl ducha olimpijskiego powinien wiązać się jedynie z pokojowym współzawodnictwem i zdrowym dążeniem do doskonałości. W wymianie udział wzięło 30 młodych osób z Polski, Litwy i Rumunii – po 9 osób w każdej grupie plus liderzy. Uczestnicy w miarę równym podziale płci byli średnio w wieku ok. 20 lat. Językiem roboczym był angielski. Większość działań realizowana była w oparciu o metody edukacji pozaformalnej. Między innymi były to: wspólnie przygotowane gry integracyjne, wieczory narodowe, aktywności ruchowe, prezentacje uczestników, wzajemne uczenie się elementów swoich języków, spotkanie i dyskusja z ekspertami, warsztaty dyskusyjne, burze mózgów, debata oksfordzka, sportowe spotkania ze społecznością lokalną, indywidualna i grupowa ewaluacja, praca nad certyfikatem Youthpass, itp. W rezultacie udało nam się wzmocnić w nas prozdrowotne postawy, podnieść nasze kompetencje językowe, zyskać wiedzę poprzez wymianę doświadczenia, lepiej poznać Europę i stać się mądrzejszymi Europejczykami, którzy pełniej rozumieją zachodzące w niej procesy. Zapewniliśmy szeroką promocję oraz widoczność projektu i programu Erasmus+ a także mając na uwadze ciekawą tematykę naszych działań stymulację nowych pomysłów do realizacji w przyszłości.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Erasmus+ EU flag-Erasmus+_vect_POS

Comments are closed.