Świat jest kolorowy

8 kwiecień 2005

Świat jest kolorowy – młodzi przeciwko rasizmowi

Wymiana młodzieżowa „Świat jest kolorowy- młodzi przeciw rasizmowi” odbyła się w dniach 31.03.-08.04.2005 r w Białym Dunajcu, w  pensjonacie Bernadeta. Uczestniczyła w niej młodzież z 4 krajów: Malty, Hiszpanii, Portugalii i Polski.

Młodzi uczestnicy już od początku wykazywali wielką chęć integracji a także ciekawość wszystkich warsztatów i tzw. Edukacyjnej części projektu. Widać było, że przyjechali do Polski zaspokoić ciekawość nowego kraju, ale także bardzo poważnie traktując projekt. We wszystkich warsztatach brali czynny i bardzo aktywny udział. Już drugiego dnia po przyjeździe stworzyliśmy bardzo zgraną grupę, w czym pomogły nam ice-breaking games i gra terenowa po Zakopanem. Uczestnicy połączeni byli w grupy międzynarodowe i w mieście, którego nie znali musieli zlokalizować pewne określone wcześniej miejsca. Wszyscy byli bardzo z tej zabawy zadowoleni, zobaczyli miasto, poznali się i pooddychali świeżym powietrzem przed warsztatami. Uważamy, ze był to bardzo dobry pomysł.

Kolejnego dnia rozpoczął się cykl bardzo lubianych, jak się okazało w ankiecie ewaluacyjnej warsztatów. Najwięcej emocji wzbudziły warsztaty Mike’a Huttingera z Akademii Ekonomicznej, który mówił o świadomości europejskiej i wywołał żywą dyskusję, jak również Debata Oxfordzka, którą przygotowywaliśmy po raz pierwszy i udała się bardzo profesjonalnie. Skłoniła wszystkich do wymienienia swoich poglądów i przedłużyła się o dyskusję dwóch opozycyjnych grup. Bardzo rozwijająco wpłynęły na wszystkich warsztaty Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie pozornie proste zabawy, gdzie udawaliśmy niewidomych, niektórym otworzyły na pewne sprawy oczy. Podsumowaniem cyklu warsztatów i tego wszystkiego, o czym na nich mówiliśmy była gra symulacyjna „Interview”. Uczestnicy musieli nakręcić film, w trzech grupach, który obrazował wywiad w sprawie przyjęcia do pracy. Mieli za zadanie odegrać kilka osób z różnych kultur i o różnym kolorze skóry i zdecydować, którą by przyjęli do pracy. Myślimy, że warsztaty były tak dobrane, że najbardziej wpłynęły na kształt i charakter wymiany. Udało nam się ukazać w nich osobowość każdego z nas i pozbyć się pewnych stereotypów. Uczyliśmy się od siebie rzeczy dobrych i staraliśmy się wyeliminować złe. Każde kolejne warsztaty przynosiły nowe doświadczenia, dlatego je właśnie uznać można za najbardziej wartościowe.

Zapraszamy do Galerii!

Comments are closed.