The door is open

26 luty 2006

The door is open – bring new ideas

Wizyta przygotowawcza (Akcja 5)

Projekt ten odbył się w dniach 24-26 lutego br. Naszymi gośćmi i partnerami w tym przedsięwzięciu byli reprezentanci organizacji NGO z sześciu krajów: Bułgarii, Grecji, Litwy, Niemiec, Rumunii oraz Węgier. Głównym celem tej wizyty było spotkanie się, omówienie współpracy i ustalenie ram przyszłego projektu w ramach Programu „Młodzież”. Jest to o tyle istotne, że mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z partnerami w całym gronie oraz spokojnej dyskusji, mającej na celu ustalenie szczegółów projektu, wstępne przygotowanie wniosku spełniającego w pełni oczekiwania wszystkich grup i ostatecznie złożenie go przez wybraną organizację do swojej Narodowej Agencji. Efektem tego spotkania powinien być zrealizowany projekt, jakościowo lepszy od wszystkich dotychczas przeprowadzonych. W trakcie tego projektu w sobotę 25 lutego w krakowskiej kawiarni Migrena odbyło się także spotkanie naszych gości z zaproszonymi przez nas przedstawicielami krakowskich organizacji studenckich i pozarządowych.

Na chwilę obecną jesteśmy na końcowym etapie przygotowywania wniosku do Programu „Młodzież” na deadline 1 kwietnia. Cieszymy się niezmiernie, że to właśnie nasza organizacja – organizatorzy spotkania „The door is open” – została wybrana do składania tej aplikacji. Projekt, który przygotowujemy będzie wymianą młodzieży o tematyce kulturalnej. Naszym głównym tematem rozważań będzie lokalna kultura, patriotyzm, poczucie tożsamości narodowej oraz wpływ tych zjawisk na szerokie pojęcie obywatelstwa europejskiego, które zamierzamy w naszym gronie dokładnie zdefiniować.

Comments are closed.