The Youth for Healthy Europe

15 luty 2019

W związku z coraz częściej pojawiającymi się problemami wśród młodzieży dotyczącymi
szczególnie zdrowa, nieaktywnego trybu życia, otyłości i dysfunkcji żywieniowych, powstał pomysł
na zorganizowanie wymiany pt. „The Youth for Healthy Europe”. Udział w wymianie biorą
organizacje młodzieżowe z: Hiszpanii, Litwy, Polski, Rumunii i Węgier, które zostały wybrane w
oparciu o doświadczenie dobrej współpracy, zainteresowanie tematyką: żywienie i aktywność
fizyczna, oraz zróżnicowanie geograficzne, które zapewni lepszą promocję efektów działań naszej
wymiany. Grupy składają się z ośmiu osób (siedmioro młodzieży i lidera). Wymiana odbędzie się w
dniach 2-9 maja br w Poroninie i zostanie poprzedzona wizytą przygotowawczą, która
będzie mieć miejsce 2 tygodnie przed wymianą. Głównymi celami projektu są: budowanie większej
świadomości w temacie żywienia oraz aktywności fizycznej, promowanie zdrowego trybu życia,
zgromadzenie i promowanie dobrych praktyk związanych z odżywianiem i uprawianiem sportu w
krajach organizacji partnerskich, budowanie poczucia odpowiedzialności za tworzenie zdrowej
Europy jutra, promowanie programów Erasmus Plus jak i efektów wymiany na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym i europejskim. Poprzez zróżnicowane metody pracy tj. burza mózgów,
autoprezentacja, prezentacja, praca analityczna, praca z multimediami (filmy, fotografie, media
społecznościowe, strony www), przeprowadzanie wywiadów, praca graficzna, argumentowanie,
dyskusje, wieczorki narodowe – uczestnicy nabędą również pewne praktyczne umiejętności (głównie
umiejętności miękkie, interpersonalne i interkulturowe). Te umiejętności pozwolą im odnosić sukcesy
na studiach, w szkole lub na rynku pracy, a także w działalności związanej z Erasmus Plus lub
innymi działaniami wolontaryjnymi. Poprzez współpracę w grupie międzynarodowej nauczymy się
też podejmować dialog międzykulturowy, szczególnie w tematyce trendów Europejskich co do trybu
życia (aktywność i odżywianie). Dni będą kończyć się podsumowaniem, które będzie ewaluacją
zapewniającą jakość projektu, ale również ułatwi zebranie danych do certyfikatu Youthpass.
Wierzymy, że wysoka jakość projektu i jego odpowiednia promocja w mediach społecznościowych,
Internecie jak i mediach lokalnych zapewni dalsze efekty po zakończeniu wymiany tj. prowadzenie
aktywnego trybu życia, uprawianie sportu dobranego do naszych predyspozycji, zwiększenie uwagi i
świadomości dotyczącej tego, co jemy i jak jemy zgodnie z zasadą „You are what you eat”,
zaproszenie nowych uczestników do działalności w Erasmus Plus.

Comments are closed.