The Youth for Healthy Europe

15 luty 2019

W związku z coraz częściej pojawiającymi się problemami wśród młodzieży dotyczącymi szczególnie zdrowa, nieaktywnego trybu życia, otyłości i dysfunkcji żywieniowych, powstał pomysł na zorganizowanie wymiany pt. „The Youth for Healthy Europe”. Udział w wymianie wzięły organizacje młodzieżowe z: Hiszpanii, Litwy, Polski, Rumunii i Węgier, które zostały wybrane w oparciu o doświadczenie dobrej współpracy, zainteresowanie tematyką: żywienie i aktywność fizyczna, oraz zróżnicowanie geograficzne, które zapewniło lepszą promocję efektów działań naszej wymiany. Grupy składały się z ośmiu osób (siedmioro młodzieży i lidera). Wymiana odbyła się w dniach 3-9 maja br w Poroninie i została poprzedzona wizytą przygotowawczą, która miała miejsce 2 tygodnie przed wymianą. Głównymi celami projektu były: budowanie większej świadomości w temacie żywienia oraz aktywności fizycznej, promowanie zdrowego trybu życia, zgromadzenie i promowanie dobrych praktyk związanych z odżywianiem i uprawianiem sportu w krajach organizacji partnerskich, budowanie poczucia odpowiedzialności za tworzenie zdrowej Europy jutra, promowanie programów Erasmus Plus jak i efektów wymiany na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Poprzez zróżnicowane metody pracy tj. burza mózgów, autoprezentacja, prezentacja, praca analityczna, praca z multimediami (filmy, fotografie, media społecznościowe, strony www), przeprowadzanie wywiadów, praca graficzna, argumentowanie, dyskusje, wieczorki narodowe – uczestnicy nabyli również pewne praktyczne umiejętności (głównie umiejętności miękkie, interpersonalne i interkulturowe). Te umiejętności pozwolą im odnosić sukcesy na studiach, w szkole lub na rynku pracy, a także w działalności związanej z Erasmus Plus lub innymi działaniami wolontaryjnymi. Poprzez współpracę w grupie międzynarodowej nauczyliśmy się też podejmować dialog międzykulturowy, szczególnie w tematyce trendów Europejskich co do trybu życia (aktywność i odżywianie).

Dni kończyły się podsumowaniem, ewaluacją zapewniającą jakość projektu, ale również ułatwieniem do zebrania danych do certyfikatu Youthpass. Wierzymy, że wysoka jakość projektu i jego odpowiednia promocja w mediach społecznościowych, Internecie jak i mediach lokalnych zapewni dalsze efekty po zakończeniu wymiany tj. prowadzenie aktywnego trybu życia, uprawianie sportu dobranego do naszych predyspozycji, zwiększenie uwagi i świadomości dotyczącej tego, co jemy i jak jemy zgodnie z zasadą „You are what you eat”, zaproszenie nowych uczestników do działalności w Erasmus Plus.

Podcza wymiany uczestnicy stworzyli osobną stronę, służącą promocji projektu oraz omawianych zagadnień.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Komisji Europejskiej Erasmus+

Comments are closed.