We NEET to activate!

23 październik 2017

Wymiana pod hasłem ” We NEET to activate” odbyła się w dniach 16-22 października 2017 roku w Wierzchosławicach pod Tarnowem. Celem naszego projektu było rozpoznanie, zdiagnozowanie i zapobieganie zjawisku NEET wśród młodzieży. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Europie ma miejsce zwiększanie się odsetek osób, które nie uczą się ani nie pracują, szczególnie drastyczny wzrost osób należących do tej grupy obserwujemy wśród młodych ludzi pomiędzy 15 a 30 rokiem życia. Z pewnością przyczyn należy upatrywać w trudnej sytuacji ekonomicznej w jakiej znajduje się teraz Europa jednakże przyczynami są także przerwanie edukacji, przeszkody społeczne , dokonywanie nietrafionych wyborów. W naszym projekcie brało udział 40 osób z Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Bułgarii. Były to w dużej mierze osoby, które mają za sobą doświadczenia w przynależeniu do grupy NEET bądź znajdują się w takiej grupie. Każdy kraj reprezentowało 7 młodych osób oraz lider. 3 tygodnie przed wymianą zorganizowaliśmy spotkanie przygotowawcze dla liderów, również w Wierzchosławicach.


W czasie projektu korzystaliśmy z metod edukacji pozaformalnej. Wykorzystaliśmy zróżnicowane metody pracy tj. praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, gry i zabawy, autoprezentacja, praca z Internetem, praca z wykorzystaniem technologii, tworzenie reportażu, praca dziennikarska, dyskusje, ewaluacja, podsumowania, odgrywanie scenek, prace graficzne, warsztaty, ćwiczenie nowych umiejętności, ćwiczenia o charakterze kulturowo-integracyjnym, promowanie i prezentowanie swojej pracy wśród społeczności lokalnej. Stworzyliśmy kolaż dotyczący przedsiębiorczości, mapę asertywności, przewodnik młodzieżowy „Youth Guide – Helping the NEETs” oraz film z reportażem. Dzięki projektowi uczestnicy zrozumieli lepiej czym jest zjawisko NEET, zostali wyposażeni w niezbędne narzędzia do aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Rozpoznali swoje mocne strony, zwiększyli swoje kompetencje interpersonalne i komunikacyjne, dzięki temu zwiększyli swoje szanse na rynku pracy i zaktywizowali się do działania. Mogli również przekazać to czego się dowiedzieli dalej, wśród swoich znajomych, przyjaciół, rodzin. Dzięki projektowi pogłębiliśmy indywidualne przyjaźnie oraz współprace naszych organizacji i w przyszłości będziemy mogli pracować nad dalszymi projektami tak aby zaangażować w działanie jak największą liczbę osób.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Komisji Europejskiej Erasmus+

Comments are closed.