We NEET to activate

15 sierpień 2017

Wymiana pod hasłem ” We NEET to activate” odbyła się w dniach 16-22 października 2017 roku w Wierzchosławicach pod Tarnowem. Celem naszego projektu jest rozpoznanie, zdiagnozowanie i zapobieganie zjawisku NEET wsród młodzieży. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Europie ma miejsce zwiększanie się odsetek osób, które nie uczą się ani nie pracują, szczególnie drastyczny wzrost osób należących do tej grupy obserwujemy wśród młodych ludzi pomiędzy 15 a 30 rokiem życia. Z pewnością przyczyn należy upatrywać w trudnej sytuacji ekonomicznej w jakiej znajduje się teraz Europa jednakże przyczynami są takze przerwanie edukacji, przeszkody społecne , dokonywanie nietrafionych wyborów. W naszym projekcie będzie brało udział 40 osób z Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Bułgarii. Będą to w dużej mierze osoby które mają za soba doświadczenia w przynależeniu do grupy NEET bądź znajdują się w takiej grupie. Każdy kraj reprezentuje 7 młodych osób oraz lider. 3 tygodnie przed wymianą zorganizujemy APV dla liderów, również w Wierzchosławicach.
W czasie projektu będziemy korzystali z metod edukacji pozaformalnej. Przewidzieliśmy zróżnicowane metody pracy tj. praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, gry i zabawy, autoprezentacja, praca z Internetem, praca z wykorzystaniem technologii, tworzenie reportażu, praca dziennikarska, dyskusje, ewaluacja, podsumowania, odgrywanie scenek, prace graficzne, warsztaty, ćwiczenie nowych umiejętności, ćwiczenia o charakterze kulturowo-integracyjnym, promowanie i prezentowanie swojej pracy wśród społeczności lokalnej. Stworzymy kolaż dotyczący przedsiębiorczości, mapę asertywności, przewodnik młodzieżowy „YOUTH GUIDE” oraz film z reportażem – sondą uliczną.
Dzięki projektowi uczestnicy zrozumieją czym jest zjawisko NEET, zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia do aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Rozpoznają swoje mocne strony, zwiekszą swoje kompetencje interpresonalne i komunikacyjne, dzięki temu zwiększa swoje szanse na rynku pracy i zaktywizują się do działania. Zaś co najwazniejsze będa mogli przekazać to czego się dowiedzieli dalej, wśród swoich znajomych, przyjaciół. Dzieki projektowi pogłebimy indywidualne przyjaźnie oraz współprace naszych organizacji i bedziemy mogli pracować nad dalszymi projektami tak aby zaangażować w działanie jak największą liczbę osób.

Comments are closed.