Youth for active democracy

31 grudzień 2020

Celem naszego projektu było wspieranie wśród nas postaw tworzących świadome społeczeństwo obywatelskie, szerzenie zasad demokracji bezpośredniej i pośredniej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Staraliśmy się aby projekt zachęcił także szersze grono młodzieży do aktywnego uczestnictwa w wyborach, referendach oraz angażowanie się w życie lokalnej społeczności. W wymianie (8-14 Października 2021, Kraków) wzięła  udział młodzież w wieku 18-30 lat po 8 osób z 5 krajów: Polski, Chorwacji, Włoch, Estonii i Węgier. W czasie projektu wykorzystywaliśmy różne pozaformalne metody pracy takie jak: telekonferencje, czaty, praca z social media, ankiety, prezentacje, spotkanie z ekspertem, happening, sonda uliczna, warsztaty, gry integracyjne, wieczorki kulturowe, itp. Dzięki projektowi zdobyliśmy liczne nowe kompetencje, pogłębiliśmy znajomość zasad demokratycznego państwa, przybliżyliśmy sobie instrumenty demokracji pośredniej oraz bezpośredniej. W czasie wymiany przygotowaliśmy plakaty, ulotkę, zdjęcia, filmik, sondę uliczną oraz projekt zadania, który można zgłosić do budżetu obywatelskiego. Projekt ten będzie można wykorzystać jako bazę do tworzenia podobnej inicjatywy w swojej miejscowości a tematyka podejmowana w takim projekcie to doskonała okazja do zwiększenia udziału młodych obywateli w życiu publicznym.

Poniżej można pobrać i zapoznać się z naszymi pomysłami na projekty do budżetu partycypacyjnego, które można dopracować i złożyć zarówno w Polsce jak i innym kraju, gdzie występuje taka forma współdecydowania o budżecie.

Make Kraków green again Project.Spark SAY NO TO PLASTIC

Projekt dofinansowany ze środków Programu Erasmus+ EU flag-Erasmus+_vect_POS

Comments are closed.