Do you(th) know the story?!

3 luty 2020

Planowana realizacja: lato 2021

Nasz projekt „Do you(th) know the story?” powstał w odpowiedzi na poważny problem jakim jest
brak aktywizacji młodzieży. Mamy tu na myśli aktywność zarówno sportową, społeczną jak i
międzypokoleniową. W dobie Internetu, gry i zabawy ruchowe odchodzą powoli do lamusa, zostają
we wspomnieniach naszych rodziców, dziadków, nauczycieli, a dla nas nazwy takie jak –
ciuciubabka, hacele, cymbergaj – brzmią co najmniej zabawnie. Od wieków wyobraźnia,
kreatywność, potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem przyczyniały się do powstawania wielu gier i
zabaw, stymulujących kreatywność, poprawiających sprawność fizyczną i koordynację ruchową oraz
przede wszystkim pozwalających spędzić czas na świeżym powietrzu z realnymi znajomymi.
Naszym celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów,
dzięki którym możemy aktywniej działać w naszym najbliższym otoczeniu. W tym celu chcemy
stworzyć zarówno „Kronikę sportową” , która będzie zawierała spis gier i zasad wraz ze zdjęciami
obrazującymi ich przebieg, oraz lokalne wydarzenie „Do you(Th) know the story?”, czyli turniej
sportowy w którym to uczestnicy wymiany, wraz z uczniami lokalnej szkoły, będą mieli okazję
zmierzyć swoje siły ze starszymi osobami, które znają te gry od dzieciństwa. Będzie to wspaniała
okazja do międzypokoleniowej i międzynarodowej integracji społecznej, promowania wartości
unijnych jakimi są jedność, solidarność, jednoczenie się.

Kraje uczestniczące: Armenia, Białoruś, Polska, Portugalia, Węgry, Ukraina.

Comments are closed.